Internet stranica osobnikontakti.com.hr služi isključivo za zabavu. Pored svakog profila nalazi se jedinstveni kod, pozivom na broj telefona i upisivanjem koda imate priliku razgovarati i družiti se s kontaktom kojeg ste odabrali. Sve naše profile sa stranice možete kontaktirati od 0-24 sata i to svakim danom u tjednu. Zelena boja označava da je profil dostupan za zvanje, crvena oznašava da je zauzet dok siva boja znači da profil, tj. osoba trenutno nije na liniji.

Pronađite i odaberite djevojku koja vam najviše odgovara