Internet stranica osobnikontakti.com.hr pruža usluge s povišenom tarifom putem brojeva 064 čime se svaki korisnik obvezuje da je upoznat s našim uvjetima korištenja, te samovoljno pristupa uslugama na stranici. Naše usluge smiju koristiti isključivo punoljetne osobe, odnosno svaka osoba koja je navršila +18 godina starosti. Pored svakog broja telefona navedena je cijena razgovora za fiksne i mobilne usluge. Pružatelj usluga nije i ne može biti na bilo koji način odgovoran za savjete date od strane operatera. Nastavite li s korištenjem naših usluga znači da ste upoznati s policom privatnosti i uvjetima korištenja.

maratela

MARATELA MREŽE d.o.o.
Lonjica 33
10341 LONJICA
OIB: 99579721096
MATIČNI BROJ: 2858665
ŽIRO – RAČUN: 2360000-1102266980 – Zagrebačka Banka
Tel : 01/2724-911
Info mail : info@maratela-mreze.hr
Prijava za posao : posao@maratela-mreze.hr

Pronađite i odaberite djevojku koja vam najviše odgovara